5 Luglio

Nasco già vecchia e canto:
"Mè, mè, a chaora dhubh,
Càit a bheil do chlòimh?
Tha, tha, ’ille bhig,
a’ fàs air mo dhruim.
Poca dhan mhaighstir,
S poca dhan a mhnaoi,
S poca dhan ghille bheag,
Tha fuireach anns a ghleann."

(1996)

6 commenti