mercoledì 8 gennaio 2014

8 Gennaio

Nasco con l'era Heisei.

(1989)

Nessun commento:

 

About